กว่า 50 ปีแล้วที่ BERMAD เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในการวิจัยและให้บริการ วาล์วควบคุมไฮโดรลิคคุณภาพสูง ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีการควบคุมการไหลของน้ำขั้นสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

BERMAD ได้พิสูจน์ตัวเองในทุกระดับของอุตสาหกรรมระบบน้ำมายาวนาน

Air & Vacuum Release Valve.png

Air & Vacuum Release Valve

Backwash Valve

Modulating Float Valve

Modulating Float Valve.png
Pressure Relief-Sustaining Valve.png
Pressure Reducing Valve.png

Pressure Relief/Sustaining Valve

Pressure Reducing Valve

IR-110-LS-N-2W-768x570.jpg