Air & Vacuum Release Valve.png

Air & Vacuum Release Valve

กว่า 50 ปีแล้วที่ BERMAD เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในการวิจัยและให้บริการ วาล์วควบคุมไฮโดรลิคคุณภาพสูง ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีการควบคุมการไหลของน้ำขั้นสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

BERMAD ได้พิสูจน์ตัวเองในทุกระดับของอุตสาหกรรมระบบน้ำมายาวนาน

Backwash Valve

Modulating Float Valve

Modulating Float Valve.png
Pressure Relief-Sustaining Valve.png

Pressure Relief/Sustaining Valve

Pressure Reducing Valve.png

Pressure Reducing Valve