วาล์วระบายอากาศ

Air & Vacuum Release Valve.png
วาล์วระบายอากาศ.png

วาล์วระบายอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับระบบท่อส่งน้ำ และระบบท่อชลประทานที่อยู่บนที่ลาดชัน หรือพื้นที่ที่มีระดับแตกต่างกัน รวมไปถึงจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับและทิศทางการไหลอย่างฉับพลันในระบบท่อส่งน้ำทุกประเภท เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวจะเกิดการสะสมของก้อนอากาศ ซึ่งหากไม่ระบายทิ้งออกสู่ภายนอกระบบท่อก็จะกลายเป็นอุปสรรคปิดกั้นขวางช่องทางการไหลของน้ำ โดยทำหน้าที่หลัก 2 อย่าง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ

  • ระบายอากาศออกจากท่อส่งน้ำ ในจุดที่จะเกิดการสะสมของก้อนอากาศขวางทางการไหลของน้ำภายในเส้นท่อ เพื่อป้องกันท่อแตกระเบิด

  • ถ่ายเทอากาศเข้าไปภายในเส้นท่อในช่วงเวลาที่ไม่มีน้ำในท่อ เพื่อป้องกันท่อยุบหรือบี้เนื่องจากเกิดสูญญากาศ

การทำงาน รุ่น A10

การทำงาน รุ่น C30