วาล์วระบายแรงดัน หรือ รักษาแรงดัน

Relief1.png
Relief3.png

        วาล์วระบายแรงดันหรือรักษาไว้คงที่ เป็นวาล์วควบคุมอัตโนมัติ ชนิด Hydraulic Control Valve แบบ Pilot Operated ทำหน้าที่ระบายน้ำและความดันบางส่วนออกจากระบบท่อ หากความดันภายในระบบสูงกว่าที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อและอุปกรณ์อื่นๆในระบบ ได้รับความเสียหายจากความดันน้ำที่สูงมากเกินไป หรือรักษาระดับความดันน้ำให้เหมาะสมต่อการทำงาน โดยทำหน้าที่พยุงความดันน้ำด้านหน้าวาล์วไว้ และรักษาให้คงที่อย่างสม่ำเสมอไม่ให้ลดต่ำลงกว่าระดับความดันที่ตั้งค่าไว้

  • วาล์วหลักเป็นวาล์วแบบ Globe Type ควบคุมเปิด-ปิด หรือหรี่ช่องทางการไหลของน้ำที่ผ่านวาล์วด้วยแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm Actuator)

  • เรือนวาล์วและฝาครอบ ทำจาก Cast Iron เคลือบกันสนิมด้วย Polyester Coated มีรูปทรงที่ออกแบบให้รองรับอัตราการไหลได้สูง โดยเกิดการสูญเสียแรงดันน้อย

  • Relief/Sustaining Pilot สามารถปรัปแรงดันด้านขาเข้าอยู่ในช่วง 1 – 10 บาร์

  • ทนอุณหภูมิความร้อนของน้ำได้ถึง 60 องศาเซลเซียส

การทำงาน

CALL : 02-447-6576 ต่อ 20