วาล์วควบคุมรักษาระดับน้ำ

วาล์วควบคุมรักษาระดับน้ำ float valve เป็นวาล์วควบคุมอัตโนมัติ ชนิด Hydraulic Control Valve แบบ Pilot Operated ทำหน้าที่ควบคุมรักษาระดับน้ำในแหล่งเก็บน้ำให้อยู่ในระดับที่คงที่ตามต้องการอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถปรับตั้งระดับน้ำในแหล่งเก็บกักได้ตามต้องการโดยใช้ Modulating Foat Pilot เป็นตัวตั้งค่าและควบคุมระดับน้ำให้ได้ตามต้องการ

Modulating Float Valve.png
  • วาล์วหลักเป็นวาล์วแบบ Globe Type ควบคุมเปิด-ปิด หรือหรี่ช่องทางการไหลของน้ำที่ผ่านวาล์วด้วยแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm Actuator)

  • เรือนวาล์วและฝาครอบ ทำจาก Cast Iron เคลือบกันสนิมด้วย Polyester Coated มีรูปทรงที่ออกแบบให้รองรับอัตราการไหลได้สูง โดยเกิดการสูญเสียแรงดันน้อย

  • Modulating Foat Pilot เป็นตัวตั้งค่าและควบคุมระดับน้ำให้ได้ตามต้องการ

  • ททนอุณหภูมิความร้อนของน้ำได้ถึง 60 องศาเซลเซียส

การทำงาน

CALL : 02-447-6576 ต่อ 20