วาล์วควบคุมแรงดันและรักษาแรงดัน

PRV&sustaining
PRV & Sustaining 2.png
pirot.png

วาล์วลดและพยุงแรงดัน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปรับแรงดันน้ำให้เหมาะสมต่อการทำงานของท่อและอุปกรณ์ต่างๆในระบบทั้งด้านหน้าและด้านท้ายของวาล์ว โดยจะทำหน้าที่ลดแรงดันที่สูงมากเกินไปให้ลดต่ำลงและคงที่อย่างสม่ำเสมอตามระดับแรงดันที่ตั้งไว้ทางด้านทางส่งของวาล์ว พร้อมกับพยุงหรือรักษาแรงดันด้านหน้าของวาล์วไม่ให้ลดต้ำลงกว่าระดับแรงดันที่ตั้งไว้ ซึ่งจะมีประโยชนร์ในการช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายต่อท่อและอุปกรณ์ในระบบ เช่น ปั๊ม

การประยุกต์และการทำงาน

  • ระบบควบคุมการจ่ายน้ำ

  • ลดการไหลทิ้งและการรั่วซึมออกจากระบบท่อ

  • ควบคุมแรงดันให้เหมาะสมกับระบบในแต่ละส่วน

  • ป้องกันการเสียหายของระบบปั๊มทำงานเกินกำลัง

  • ระบบท่อส่งน้ำจากที่สูงลงที่ต่ำ

  • สามารถควบคุมและสั่งการจากระยะไกลเมื่อใช้ควบคู่กับระบบควบคุม

  • ระบบที่มีปริมาณการใช้น้ำเปลี่ยนแปลงกระทันหัน

  • ช่วยป้องกันระบบท่อมีแรงดันมากเกินไป

CALL : 02-447-6576 ต่อ 20