On-Off Control Valve

วาล์วควบคุมการเปิด-ปิด

IR-110-LS-N-2W-768x570.jpg
105-Z.jpg

วาล์วควบคุมการเปิด/ปิด ทำงานโดนอาศัยแรงดันน้ำในเส้นท่อสามารถสั่งควบคุมการเปิดและปิดวาล์วได้จากระยะไกลดัวยสัญญาณแรงดันน้ำหรือสัญญาณไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถควบคุมโดยตรงได้ที่ตัววาล์ว การเลือกชนิดของวาล์วและสถานะปกติของวาล์ว(ปกติเปิดหรือปกติปิด) ที่เหมาะสมจะช่วยให้วาล์วสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการ

3-5.jpg
2-8.jpg
IR-405-RZ.jpg
  • วาล์วหลักเป็นวาล์วแบบ Globe Type ควบคุมเปิด-ปิด หรือหรี่ช่องทางการไหลของน้ำที่ผ่านวาล์วด้วยแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm Actuator)

  • เรือนวาล์วและฝาครอบ ทำจาก Cast Iron เคลือบกันสนิมด้วย Polyester Coated มีรูปทรงที่ออกแบบให้รองรับอัตราการไหลได้สูง โดยเกิดการสูญเสียแรงดันน้อย

  • วาล์วมีการเปิด-ปิด 3 ระบบ

    • วาล์วเปิด-ปิดแบบเมนนวล​

    • วาล์วเปิด-ปิดแบบไฟฟ้า

    • วาล์วเเปิด-ปิดแบบไฮดรอลิค

  • ทนอุณหภูมิความร้อนของน้ำได้ถึง 60 องศาเซลเซียส

Controll valve.jpg

การทำงาน

CALL : 02-447-6576 ต่อ 20