top of page
ค้นหา
  • KSE1993

สิ่งที่ควรรู้ก่อนติดตั้งระบบสปริงเกลอร์

อัปเดตเมื่อ 22 มี.ค. 2566


ระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้

ระบบสปริงเกอร์ เป็นตัวทุ่นแรงในการรดน้ำต้นไม้ได้เยอะมาก ช่วยให้เราสามารถมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้โดยไม่ลืมรดน้ำต้นไม้ และประหยัดเวลาในการรดน้ำได้อีกด้วย ทั้งนี้สปริงเกอร์รดน้ำ แต่ละแบบก็มีรูปแบบ การใช้งานที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป สำหรับ คนที่กำลังจะวางระบบน้ำ จึงต้องมีสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะวางระบบนั่นเอง โดยเราจะแบ่งหัวข้อออกมาให้เข้าใจง่ายขึ้น

1. สิ่งที่ควรรู้ก่อนติดตั้งระบบสปริงเกอร์

2. สปริงเกลอร์ คืออะไร มีแบบไหน

3. อุปกรณ์ของระบบสปริงเกอร์ ต้องมีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการวางระบบสปริงเกอร์

สิ่งที่ควรรู้ก่อนติดตั้งระบบสปริงเกอร์

1. พื้นที่ในการวางสปริงเกอร์

ก่อนที่จะเลือกซื้อสปริงเกอร์ สิ่งสำคัญคือ การคำนวณพื้นที่ และออกแบบระบบน้ำ ที่จะใช้ในการติดตั้งเสมอ ว่ามีพื้นที่การฉีดน้ำ เช่น ทั้งหมดกี่ตารางเมตร, จำนวนโซน, จำนวนแปลง, พื้นที่การฉีด

2. การใช้งานหัวสปริงเกอร์

จำนวนและชนิดของหัวสปริงเกอร์ที่ใช้ ให้เหมาะสม กับชนิดของพืช ที่ปลูกและพื้นที่ เพราะหัวสปริงเกอร์ แต่ละแบบมีลักษณะการกระจายน้ำ และปริมาณการให้น้ำ ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะรู้ปริมาณน้ำที่ใช้ของหัวสปริงเกอร์ เนื่องจากแต่ละชนิดของหัวสปริงเกอร์มีปริมาณการใช้น้ำไม่เท่ากันดังนั้นเราจึงต้องรู้ค่าประมาณของแต่ละชนิดก่อนเพื่อหาปริมาณการใช้น้ำรวม ที่สำคัญเราต้องรู้เวลาการเปิดทำงานพร้อมกันเพื่อที่จะรู้ว่าน้ำที่ต้องใช้สูงสุดในการเปิดมีปริมาณเท่าไหร่ เพื่อจะได้เตรียมปั๊มมารองรับการใช้งานนั้นได้

3. ขนาดความยาวของท่อที่จะส่งน้ำ

- ท่อเมน หรือท่อประธาน คือท่อที่มาจากปั๊มน้ำ ยาวไปจนถึงพื้นที่ที่ต้องการวางระบบสปริงเกอร์

- ท่อรองประธาน คือ ท่อที่ส่งมาจากท่อเมนเพื่อส่งน้ำเข้าแต่ละพื้นที่

- ท่อกิ่ง คือ ท่อที่ส่งน้ำเข้าหัวสปริงเกอร์ เพื่อทำการรดน้ำแต่ละพื้นที่

4. ปั๊มน้ำและแหล่งน้ำ

เมื่อรู้ว่าต้องใช้ปริมาณน้ำเท่าไหร่แล้วควรคำนึงถึงกำลังปั๊มและแหล่งน้ำที่จะมาสูบจ่ายและส่งน้ำได้ ไกลเพียงพอกับจำนวนหัวสปริงเกอร์ที่ติดตั้ง หากปั๊มน้ำมีแรงดันหรือปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ระยะกระจายน้ำ ของหัวสปริงเกอร์ลดลง องค์ประกอบการการเลือกปั้มสามารถดูเพิ่มเติมได้จาก ปัจจัยการเลือกปั้ม >> https://www.kse1993.com/post/pump-selecting


รู้จักอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

สปริงเกลอร์ คืออะไร มีแบบไหน

อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้จะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆคือ

ติดตั้งแบบหัวฝังอยู่ใต้ดิน (หัวป๊อปอัพ) : ตัวสปริงเกอร์จะถูกฝังอยู่ใต้ดิน หัวสปริงเกอร์จะโผล่ออกมาเฉพาะเวลาทำงานรูปแบบนี้เหมาะสำหรับงานจัดสวน สนามกอล์ฟ สนามฟุตบอล

ติดตั้งแบบอยู่เหนือดิน : การติดตั้งสปริงเกอร์แบบอยู่เหนือดินนิยมใช้ในการเกษตร ปลูกผัก พืชไร พืชสวน

✿ อุปกรณ์ของระบบให้น้ำพืชในพื้นที่ ✿

εїз หัวฉีดพ่นหมอก ( Fogger )

: เป็นหัวจ่ายน้ำขนาดเล็กที่ฉีดกระจายน้ำออกมาเป็นเม็ดน้ำขนาดเล็กดูเป็นฝอยละเอียดเพื่อให้เหมาะกับแปลงต้นไม้ หัวพ่นฝอยแบบนี้สามารถต่อกับท่อย่อยหรือท่อแขนงของระบบได้เลย ในงานภูมิทัศน์มีการใช้อยู่บ้างสำหรับต้นไม้ที่ปลูกเป็นแถวยาวตามริมรั้ว หรือในเรือนกล้วยไม้ เรือนสับปะรดสี หรือเพื่อให้น้ำกับจำพวกไม้แขวน ไม้ที่ปลูกในกระถางเพื่อวางประดับ

εїз หัวมินิสปริงเกลอร์ ( Mini sprinkler Head )

: จ่ายน้ำในอัตราที่ไม่สูงมากนัก จะมีทั้งแบบน้ำหยด และแบบหัวเหวี่ยงขนาดเล็ก รัศมีการจ่ายน้ำ จะไม่มาก ไม่เกิน 2-3 เมตร หัวจ่ายน้ำแบบนี้จะ เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็กๆ หรือไม้พุ่ม

εїз หัวจ่ายน้ำแบบสเปรย์ ( Spray Nozzle )

: มีลักษณะการจ่ายน้ำ ซึ่งเป็นแบบรูปพัด รัศมีการจ่ายน้ำไม่เกิน 5-6 เมตร เหมาะกับบ้าน ที่มีขนาดพื้นที่รดน้ำ ไม่กว้างมากนัก

εїз หัวจ่ายน้ำแบบเส้น ( MP Rotator )

: เมื่อแกนภายในตัวเรือนของสปริงเกลอร์ยกตัวขึ้น แรงดันน้ำทำให้หัวจ่ายหมุนกระจายน้ำออกมาเป็นเส้นเห็นชัด มีทั้งแบบปรับองศาการจ่ายน้ำได้และแบบปรับองศาไม่ได้ นิยมใช้ในสนามหญ้าเพื่อให้มองดูสวยงามเวลารดน้ำ

εїз หัวจ่ายน้ำแบบหมุน ( Rotator )

: มีลักษณะการจ่ายน้ำ ฉีดออกจากหัวจ่าย และหมุนรอบตัว หรือองศา ที่กำหนดไว้ รัศมีการฉีดน้ำตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไปถึง 15-20 เมตร เหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่นสนามหญ้า สวนสาธารณะ

εїз สปริงเกลอร์แบบระบบกระแทก ( Impact Sprinkler )

: ลักษณะการทำงานเหมือนกับสปริงเกลอร์ป็อปอัพแบบ Impact Rotorหัวสปริงเกลอร์ไม่ได้ฝังลงในดิน เพียงแต่จะเห็นตัวแกนและหัวจ่ายโผล่จากสนามถูกออกแบบให้ติดตั้งบนขาเหนือดิน จึงไม่มีการยกตัวให้หัวจ่ายขึ้นฉีดน้ำสปริงเกลอร์แบบนี้มีอัตราการจ่ายน้ำมาก รัศมีการจ่ายกว้างไกลและใช้แรงดันสูง โดยจะหมุนทิศทางการฉีด โดยแรงกระแทกของน้ำ


อุปกรณ์ของระบบสปริงเกอร์ ต้องมีอะไรบ้าง

  • หัวจ่ายน้ำ (Sprinkler Head) มีหลายชนิด ถ้าแบ่งตามลักษณะ การฉีดน้ำ จะมีแบ่งตามชนิด สเปรย์, อิมแพ็ค, พ่นหมอก, ,rotor หรือแบบน้ำหยด ทั้งนี้การเลือกใช้งานจะต้องเลือกให้ เหมาะสม กับลักษณะของพื้นที่ ชนิดของดินและพืช

  • วาล์วไฟฟ้า (Solenoid Valve) คือวาล์วที่ทำหน้าที่เปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติโดยรับคำสั่งจากตู้ควบคุม

  • คอนโทรลเลอร์ (Controller) เป็นอุปกรณ์ที่สั่งให้วาล์วไฟฟ้า เปิดปิดตามเวลา และระยะเวลา ที่กำหนดไว้

  • ท่อน้ำ (Pipe) : ทำหน้าที่ลำเรียงน้ำสู่พื้นที่ต่างๆ

  • เครื่องสูบน้ำ (Pump) ระบบสปริงเกอร์ ใช้แรงดันน้ำค่อนข้างสูง จึงจำเป็นจะต้องมี เครื่องสูบน้ำที่เหมาะสมกับระบบ


ควรเลือกใช้ระบบสปริงเกอร์ที่มีมาตรฐานที่ได้รับรองจากต่างประเทศเนื่องจากการจะทำให้คุณภาพการใช้งานที่ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อย่างเช่นยี้ห้อ Hunter ถ้าหากใช้ของที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้ผู้ติดตั้งมีปัญหาการใช้งานขึ้นภาพหลังและต้องเสียทั้งเวลาและงบประมาณในการซ่อมแซมระบบใหม่ทั้งหมด

หากต้องการผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบน้ำสามารถติดต่อได้ที่ Line : @kse1993


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลมาได้ที่

ไลน์ : @kse1993 (มี @ ด้วยนะคะ) เบอร์ติดต่อ: 02-4476576 website : https://www.kse1993.com/


ดู 1,785 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


ปืนฉีดน้ำระยะไกลสำหรับการเกษตร
ระบบจับฝุ่น และสนามฟุตบอล

กล่องครอบวาล์ว

ระบบรดน้ำต้นไม้แบบเคลื่อนที่ได้

ปั้มน้ำอุตสหกรรม

SUBSCRIBE IN OUR NEWS LETTER

  • Line
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
placeholder.png

ที่อยู่ที่ติดต่อ
24 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

telephone (1).png

สำนักงานใหญ่     02-621-1611-3
แผนกฝ่ายขาย     02-447-6575 , 086-461-9617
แวร์เฮ้าส์ แอนด์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์  02-447-6575

gmail.png
bottom of page