top of page
ค้นหา
  • KSE1993

การออกแบบระบบน้ำสวนอย่างถูกวิธี จาก KSE


📷มาแว้ววว สำหรับใครที่ต้องการอยากได้ข้อมูลการออกแบบระบบน้ำสวนอย่างถูกวิธี จากKSE📷 📷6 ขั้นตอนการคำนวนระบบน้ำสวนเบื้องต้น📷

1. คำนวณหาปริมาณน้ำที่มีใช้ภายในบ้านพักอาศัย การออกแบบระบบรดน้ำสปริงเกลอร์ ที่ดีอันดับแรกต้องขึ้นอยู่กับว่ามีปริมาณน้ำเท่าไร ที่ใช้ในการรดน้ำสนามหญ้า และ ต้นไม้ภายในบ้านนั้น ๆ โดยปกติทั่วไปเราสามารถเลือกใช้น้ำได้ เช่น น้ำประปา น้ำจากบ่อน้ำในบ้าน ทะเลสาปข้างบ้าน

2. วาดแผนผังพื้นที่สนามและบ้านพักอาศัย ให้ใช้เทปวัดระยะวัดขนาดบ้าน และพื้นที่สนามอย่างละเอียด และวาดลงกระดาษตามอัตราส่วนที่เหมาะสม และข้อมูลขอบเขตของรั้ว บ้าน ที่จอดรถ ตัวบ้าน ถนน และทางเดิน เช่นไม้พุ้ม ไม้ยืนต้น (ต้นไม้ , ต้นไม้ใหญ่) แนวต้นไม้เตี้ยหรือต้นไม้ริมรั้ว แนวรั้ว ทางเดิน

3. วาดแบ่งพื้นที่รดน้ำเป็นช่องสี่เหลี่ยมหลายช่อง โดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่บ้างเล็กบ้างตามลักษณะของบ้าน ซึ่งอาจเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจัตุรัส พยายามแบ่งเป็นพื้นที่ 2 แบบ คือ ถ้าด้านที่เล็กที่สุดมากกว่า 9 เมตร ให้ถือเป็นพื้นที่ใหญ่ ถ้าด้านที่เล็กที่สุดน้อยกว่า 9 เมตร ให้ถือเป็นพื้นที่เล็ก

4. กำหนดจุดหัวฉีดสปริงเกลอร์ เพื่อความสะดวกจะใช้รูปแบบสี่เหลี่ยมใน การกำหนดจุดหัวฉีดสปริงเกลอร์โดยใช้ระยะระหว่าง หัวฉีดสปริงเกลอร์สำหรับพื้นที่ใหญ่ห่าง 9-12 เมตร และสำหรับพื้นที่เล็กห่าง 2.4 - 5.0 เมตร เพื่อให้ หัวสปริงเกลอร์สามารถฉีดน้ำได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ

5. กำหนดจำนวนหัวสปริงเกลอร์ ที่จะเปิดในแต่ละครั้ง เพื่อความสะดวกในการเปิดรดน้ำเมื่อได้พื้นที่และตำแหน่งของหัวสปริงเกลอร์ และรุ่นที่จะใช้งานตามข้อ 4 ให้นำอัตราการจ่ายน้ำของแต่ละหัวในพื้นที่ที่แบ่งไว้มารวมกันโดยดูอัตราการจ่ายน้ำจากแค๊ทตาล็อคของสปริงเกลอร์แต่ละรุ่นเมื่อนำมารวมกันก็จะได้จำนวนปริมาณน้ำที่จะจ่ายในแต่ละกลุ่มในการคำนวณปริมาณการเปิดในแต่ละกลุ่มจะต้องให้อัตราการจ่ายน้ำเท่ากันหรือใกล้เคียงกันในทุกกลุ่มเพื่อจะได้สะดวกต่อการเลือกปั๊มสูบน้ำ

6. กำหนดตำแหน่งของประตูน้ำไฟฟ้าและขนาดของท่อเมน ทำการกำหนดท่อที่จะทำการวางในแต่ละโซน โดยกำหนดตำแหน่งประตูน้ำไฟฟ้าที่จะทำการเปิด - ปิด ของสปริงเกลอร์ในแต่ละโซน
ดู 1,901 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


ปืนฉีดน้ำระยะไกลสำหรับการเกษตร
ระบบจับฝุ่น และสนามฟุตบอล

กล่องครอบวาล์ว

ระบบรดน้ำต้นไม้แบบเคลื่อนที่ได้

ปั้มน้ำอุตสหกรรม

SUBSCRIBE IN OUR NEWS LETTER

  • Line
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
placeholder.png

ที่อยู่ที่ติดต่อ
24 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

telephone (1).png

สำนักงานใหญ่     02-621-1611-3
แผนกฝ่ายขาย     02-447-6575 , 086-461-9617
แวร์เฮ้าส์ แอนด์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์  02-447-6575

gmail.png
bottom of page