top of page
ค้นหา
  • KSE1993

วิธีเลือกวาล์ว Bermad วาล์วแต่ละรุ่นต่างกันอย่างไร ?

อัปเดตเมื่อ 31 มี.ค. 2566วาล์วควบคุมระบบน้ำ bermad คืออะไร ?

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา BERMAD ผู้นําในเทคโนโลยี Hydraulic Control Valves ไม่ว่าจะเป็น Pressure Reducing Valve, Sustaining Valve, Modulating Valve ได้ขยายการผลิตไปพร้อมกับทําการวิจัยพัฒนา เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของทุกตลาด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม โดยในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกมาสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 9 รูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งจากความหลากหลายของรูปทรง ขนาด การทนความดัน วัสดุที่ใช้ผลิต และอุปกรณ์เสริมพิเศษต่างๆ ที่ Bermad ได้นําเสนอออกสู่ตลาด ทําให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถนําผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งทําให้เหลือปัญหาที่สําคัญเพียงปัญหาเดียว

ปัญหาการเลือกใช้วาล์ว

นั่นก็คือจะเลือกใช้อุปกรณ์อย่างไรให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค ความน่าเชื่อถือ ในการปฏิบัติงาน ความสะดวกในการบํารุงรักษา ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และคุ้มค่ากับต้นทุนค่าใช้จ่าย

บทความนี้ได้สรุปแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วาล์ว Bernad ใน Series ต่างๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา และสะดวกที่สุดแก่ผู้ใช้งาน ที่ผ่านมามีคําถามหนึ่งที่ถูกถามเสมอเกี่ยวกับการเลือกใช้วาล์วโดยเฉพาะรุ่น 100, 400, 900 และ 700 Series นั่นก็คือมื่อไรจะใช้วาล์วควบคุมรุ่นไหน และควรพิจารณาเลือกใช้อย่างไร ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ


1. Series 100 วาล์วพลาสติก เกรดพรีเมี่ยม


100 Series - พิจารณาเลือกใช้เมื่อต้องการวาล์วที่รับอัตราการไหลได้สูงเป็นพิเศษ เกิดการสูญเสียความดันน้ําต่ํา และเมื่อ :

- ต้องการใช้วาล์วพลาสติกที่แข็งแรง ทนทาน สําหรับสภาวะดังต่อไปนี้

ทนทานต่อสารเคมี และการสึกกร่อนโดย Cavitation

• วาล์วน้ําหนักเบา เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ เช่น ในพื้นที่เพาะปลูกพืชแบบ หมุนเวียน

• ติดตั้งง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก ไม่จําเป็นต้องใช้คนที่มีความชํานาญพิเศษในการติดตั้ง

- ต้องการปรับตั้งค่าควบคุมในการใช้งานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น การใช้งานควบคุมระบบน้ำ ความดันต่ำ

- ความดันของน้ำต้นทางที่จ่ายเข้าวาล์วมีจํากัด วาล์วที่ใช้ต้องทําให้เกิดการสูญเสียแรงดันน้ํา น้อย และรองรับอัตราการไหลได้สูงมาก

- ต้องการวาลวบํารุงรักษางาย

- ต้องการวาล์วที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อ และลักษณะโครงสร้างวาล์วหลากหลาย สะดวกต่อการ ติดตั้ง

- ต้องการวาล์วที่เป็นอิสระจากการบิดตัว การดัดงอ และความตึงเครียดของท่อ เนื่องจากความ ดันของน้ําภายในเส้นท่อ


2. Series 400 วาล์วโลหะ

Series 400 - พิจารณาเลือกใช้เมื่อต้องการปรับตั้งค่าการควบคุมวาล์วได้มากๆ และเมื่อ :

- ต้องการใช้วาล์วโลหะควบคุมในเส้นท่อประธาน ซึ่งต้องการความมั่นคงแข็งแรง สําหรับการใช้งานระยะยาว

- ต้องการควบคุมให้มีอัตราการไหลต่ําและคงที่อย่างสม่ําเสมอ ในระบบที่ความดันมีความแตกต่างกันมาก

- ต้องการวาล์วที่มีกลไกการทํางานนุ่มนวล ไม่เป็นสาเหตุให้เกิด Water Hammer ในระบบที่มีความดันสูง

- ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการดูแล และบํารุงรักษา

- ต้องการวาล์วขนาดใหญ่กว่า 10 " ; DN 250


3. Series 700 วาล์วโลหะชนิดแข็งแรงพิเศษ

Series 700- พิจารณาเลือกใช้เมื่อต้องการวาล์วสมรรถนะสูง สําหรับงานที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ และเมื่อ :

- ต้องการความดันใช้งานสูงกวา 16 บาร์ ; 230 psi

- ต้องการวาล์วที่สามารถทําหน้าที่กันน้ําไหลย้อนกลับ และวาล์วป้องกันการเกิดคลื่นกระแทก (Surge) สําหรับระบบสถานีสูบน้ํา

- ระบบที่มีการถ่ายเทน้ําลงจากที่สูง โดยใช้วาล์วลดความดันเป็นขั้นๆ ตามลําดับ หรือใช้เป็นวาล์วเริ่มต้นของระบบการลดความดัน

ที่มีผลต่างความดันที่สูงมากๆ ต้องการวาล์วที่สามารถปรับตั้งค่าควบคุมต่างๆ ได้จนถึงขีดสุด

- วาล์วที่มีความน่าเชื่อถือในการทํางานภายใต้ระบบที่มีความดันในการทํางานที่ต่ําเกือบเป็น 0

- ชิ้นส่วนผลิตจากโลหะที่แข็งแรงทนทาน และยางสังเคราะห์พิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูง สําหรับการใช้งานกับน้ําที่มีตะกอนมากๆ ตารางข้อมูลอ้างอิงในหน้าถัดไป จะช่วยให้สามารถเลือกใช้วาล์วได้อย่างเหมาะสม และสะดวกยิ่งขึ้น4. Series 900 วาล์วโลหะที่มีมิตเตอร์วัดปริมาณน้ำในตัว

Series 900 - พิจารณาเลือกใช้เมื่อต้องการวัด และอ่านค่าปริมาณการไหล และเมื่อ :

- ต้องการมิเตอร์วัดปริมาณน้ํา และวาล์วควบคุมอยู่ในตัวเดียวกัน ลดพื้นที่สําหรับติดตั้ง ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าบํารุงรักษา

- ทําการควบคุมเพื่อปรับค่าความดัน หรือควบคุมการไหล พร้อมกับส่งข้อมูลปริมาณการไหลที่วัดได้ออกมาสู่ระบบภายนอก

- ขจัดปัญหาในการติดตั้ง ทําให้ไม่จําเป็นต้องมีช่วงท่อตรงเพื่อลดความปั่นป่วนของน้ําทั้งก่อนเข้า และหลังออกจากวาล์ว

- สามารถถ่ายเทน้ําและควบคุมปริมาณน้ําจํานวนมากๆ ไปได้พร้อมกับการวัดคาปริมาณน้ํา

- สามารถทํางานได้พร้อมกันหลายตัว หรือทําทีละตัวตามลําดับ โดยไม่ต้องใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องควบคุมอิเลคทรอนิก


ข้อมูลเพิ่มเตืม : https://www.kse1993.com/bermad

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลมาได้ที่

📲ไลน์ : @kse1993 (มี @ ด้วยนะคะ)

☎️เบอร์ติดต่อ: 02-4476576

💻website : www.kse1993.com

#Bermad #valve #PRV #วาล์ว #วาล์วลดแรงดัน #เบอร์มาด #วาล์วรักษาแรงดัน #Floatvalve

ดู 492 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


ปืนฉีดน้ำระยะไกลสำหรับการเกษตร
ระบบจับฝุ่น และสนามฟุตบอล

กล่องครอบวาล์ว

ระบบรดน้ำต้นไม้แบบเคลื่อนที่ได้

ปั้มน้ำอุตสหกรรม

SUBSCRIBE IN OUR NEWS LETTER

  • Line
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
placeholder.png

ที่อยู่ที่ติดต่อ
24 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

telephone (1).png

สำนักงานใหญ่     02-621-1611-3
แผนกฝ่ายขาย     02-447-6575 , 086-461-9617
แวร์เฮ้าส์ แอนด์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์  02-447-6575

gmail.png
bottom of page