ค้นหา
  • KSE1993

วาล์วควบคุมอัตราการไหล Bermad Flow Control Valve


Flow control valve

วาล์วควบคุมอัตราการไหล เป็นอุปกรณ์ช่วยควบคุมอัตราการไหลของน้ำที่ไหลผ่านวาล์วไม่ให้สูงมากเกินกว่าที่ต้องการ วาล์วจะทำการควบคุมให้อัตราการไหลอยู่ในระดับสูงสุดตามที่ตั้งค่าไว้และคงที่อย่างสม่ำเสมอโดยที่ความผันผวนของระดับความดันด้านหน้าวาล้ว หรือความผันผวนของอัตราการใช้น้ำด้านท้ายวาว จะไม่ทำให้อัตราการไหลของน้ำที่ไหล ผ่านวาล์วเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากไปกว่าค่าสูงสุดที่ได้ตั้งไว้ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ใกล้เคียง เช่น ท่อ,เครื่องกรองน้ำมิเตอร์ วัดปริมาณน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆในระบบเกิดความเสียหายเนื่อง จากความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านสูงมากเกินไป

วาล์วควบคุมการไหล

หน้าที่การทำงาน

  • ใช้ในระบบควบคุมการจ่ายน้ำ

  • ใช้ควบคุมการเติมน้ำเข้าสู่เส้นท่อ

  • ระบบส่งจ่ายน้ำอัตโนมัติ

  • ระบบเฝ้าระวังอัตราการไหลและควบคุมการรั่วซึม


วาล์วควบคุมการไหล Bermad


ดู 111 ครั้ง0 ความคิดเห็น