WI-FI CONTROLLER

Wi-Fi Controller

HC

Pro-HC

Pro-C Hydrawise

HCC

WF1.png
WF2.png
WF3.png
WF4.png

รายละเอียด

จำนวนสถานี

ชนิด

จำนวนโปรแกรม

เวลาเริ่มต้น

6 , 12

คงที่ และ ส่วนต่อขยาย

6

36

6, 12, 24

คงที่

36

6

4 - 32

 เพิ่มพอร์ท 

36

6

8 - 54

 เพิ่มพอร์ท 

36

6

คุณสมบัติ

ประเภทของอุปกรณ์

ชนิดหม้อแปลง

ซอร์ฟแวร์ Hydrawise

รีโมทคอนโทรล

มาตรวัดน้ำ

เซนเซอร์ CLIK™

จำนวนช่องต่อเซนเซอร์

เวลาทำงานสูงสุดในแต่ละสถานี (ชั่วโมง)

พลาสติกในอาคาร

พลาสติกนอกอาคาร

ปลั๊กเสียบ

ใช่

ได้

 (สมาร์ทโฟนอย่างเดียว)

ได้

 (HC Flow Meter)

ได้

2

24

พลาสติกในอาคาร

พลาสติกนอกอาคาร

ปลั๊กเสียบนอกอาคาร

ใช่

ได้

 (สมาร์ทโฟนอย่างเดียว)

ได้

 (HC Flow Meter)

ได้

2

24

พลาสติกในอาคาร

ปลั๊กเสียบนอกอาคาร

ใช่

ได้

(สมาร์ทโฟน, ROAM, ROAM XL)

ได้

 (HC Flow Meter)

ได้

2

24

พลาสติก, เหล็ก,

สแตนเลส, ขาตั้งเหล็ก, ขาตั้งสแตนเลส, ขาตั้งพลาสติก

ปลั๊กเสียบนอกอาคาร

ใช่

ได้

(สมาร์ทโฟน, ROAM, ROAM XL)

ได้

 (HC Flow Meter)

ได้

2

24

>> คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<

qrcode hydrawise TH.png