HCC Hunter contorller

HCC Hunter contorller.png

พลาสติกนอกอาคาร

HCC Hunter contorller model.png

เหล็กติดผนัง

จำนวนสถานี : 8 - 54

ชนิด :  เพิ่มพอร์ท

  • เปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ Hydrawise ได้อย่างรวดเร็ว

  • จำนวนสถานี: 8 ถึง 38 (พลาสติก), 8 ถึง 54 (โลหะและแท่น)

  • การใช้งานสถานีพร้อมกัน: 2

  • สามารถใช้ร่วมกันได้กับรีโมท ROAM / ROAM XL

  • มีเซ็นเซอร์มิลลิแอมป์ติดตั้งภายในเครื่องควบคุมสำหรับการตรวจจับข้อผิดพลาดของสายไฟและการแจ้งเตือน

  • หน้าจอสีระบบสัมผัส 3.2 นิ้ว

HCC Hunter contorller ICM 400.png

ICM-400

HCC Hunter contorller ICM 800.png

ICM-800