CONTROLLER

Hunter-HC1200i.png

เครื่องควบคุมผ่านสัญญาณ WIFI

icc2_019_rt2.jpg

เครื่องควบคุม

สำหรับที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่และโครงการ

pro-c_dsc_0414.jpg

เครื่องควบคุมไฟบ้าน

สำหรับที่อยู่อาศัย

btt2_109_rt_edited.jpg

เครื่องควบคุมใช้แบตเตอรี่

icore-6_onevalve_blue.gif

เครื่องควบคุมไฟบ้าน

สำหรับที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่และโครงการ

ระบบดีโคเดอร์