CONTROLLER

>> คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรายละเอียด <<

Hunter-HC1200i.png

เครื่องควบคุมที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้

icc2_019_rt2.jpg

เครื่องควบคุม

สำหรับที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่และโครงการ

pro-c_dsc_0414.jpg

เครื่องควบคุมสำหรับที่อยู่อาศัย
(ไฟบ้าน)

btt2_109_rt_edited.jpg

เครื่องควบคุมที่ใช้ถ่านได้

icore-6_onevalve_blue.gif

เครื่องควบคุมสำหรับที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่และโครงการด้วยระบบดีโคเดอร์
(ไฟบ้าน)