BTT Hunter Controller

BTT Hunter Controller.png
BTT Hunter Controller.png
btt2_109_rt.jpg

จำนวนสถานี : 2

ชนิด : ใช้แบตเตอร์รี่, คงที่

  • เชื่อมต่อแอปพลิเคชั่นผ่านสัญญาณบลูธูท

  • ตั้งตารางการเปิด-ปิดน้ำจากก๊อกได้

  • แอปพลิเคชั่นสามารถเชื่อมต่อได้ลายเครื่อง

  • ที่เครื่องมีปุ่มกดแบบแมนนวลและปิดเองเมื่อทำงานครบ 1 ชม.ป้องกันการลืม

  • ไฟ LED สีแดงเตือนแบตเตอรี่ใกล้หมด

  • สามารถเปิด-ปิดน้ำแบบ manual ได้ทั้งจากตัวอุปกรณ์และจาก application

  • สามารถตั้งรหัสเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง

  • สามารถเปิดน้ำได้สูงสุด 24 ชั่วโมง

  • สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ในระยะได้ถึง 10 เมตร

  • รองรับแรงดันน้ำได้ถึง 8 Bar หรือ 116 PSI