ROTORS

1.png
4.png
2.png
3.png
5.png
6.png
7.png
8.png

Y

2

3

3

3

4.5

1.5

2

15

25

25

25

25

25

22.5

22.5

ข้อมูล

ขนาดเกลียวทางน้ำเข้า (BSP)

รัศมี

อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.)

อัตราการไหล (ลิตร/นาที)

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

1"

1"

1" & 1 1/2"

1½"

4.3 - 11.6 ม.

6.4 - 15.8 ม.

4.9 - 14.0 ม.

4.9 - 14.0 ม.

14.0 - 21.6 ม.

13.1 - 23.3 ม.

11.3 - 29.6 ม.

22.3 - 31.7 ม.

0.07 - 3.23

0.10 - 3.22

0.13 - 1.23

0.07 - 3.23

0.82 - 7.24

1.63 - 6.84

2.0 - 13.5

6.7 - 19.04

2.2 - 20.5

1.7 - 53.7

1.2 - 53.8

1.2 - 53.8

13.6 - 120.7

27.2 - 114.1

33.7 - 225.6

111.7 - 317.2

ROTOR

1.png

PGJ

2.png

PGP-ADJ

3.png

PGP Ultra®

4.png

I-20

5.png

I-25

6.png

I-40

7.png

I-80

8.png

I-90

Y

Y

Y

คุณสมบัติขั้นสูง

Low Angle Nozzle Choices

Automatic Arc Return

Non-Strippable Drive

Part and Full Circle in One Model

Stainless Steel Riser Option

Headed & Slotted Set Screw

Available Short Radius Nozzles

FloStop Control

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

คุณสมบัติ

จำนวน Nozzle (รูจ่ายน้ำ)

อัตราการกระจายน้ำ (มม./ชม.)

ช่วงแรงดันที่แนะนำ (บาร์)

ช่วงแรงดันที่แนะนำ (kPa)

ช่วงแรงดันใช้งาน (บาร์)

ช่วงแรงดันใช้งาน (kPa)

เชควาล์ว (กันน้ำนอง)

ระดับความสูงกันน้ำนอง (ม.)

มุมเงยการฉีดน้ำ (องศา)

8

27

22

22

12

6

12

16

15

10

10

10

15

15

16

19

1.7 - 3.8

1.7 - 4.5

1.7 - 4.5

1.7 - 4.5

2.5 - 7.0

2.8 - 7.0

3.4 - 6.9

5.5 - 8.0

170 - 380

170 - 450

170 - 450

170 - 450

250 - 700

280 - 700

344 - 689

550 - 800

1.4 - 7.0

1.4 - 7.0

1.4 - 7.0

1.4 - 7.0

2.8 - 6.9

2.5 - 7.0

3.4 - 6.9

5.0 - 8.0

140 - 700

140 - 700

140 - 700

140 - 700

280 - 690

250 - 700

344 - 689

500 - 800

ติดตั้งเพิ่มได้

ติดตั้งเพิ่มได้

ติดตั้งเพิ่มได้

ติดตั้ง

ติดตั้ง

ติดตั้ง

ติดตั้ง

ติดตั้ง

การใช้งาน

ที่อยู่อาศัย

สวนสาธารณะ เอกชน/ราชการ

สนามกีฬา

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y