บ้านพักตากอากาศเขาใหญ่

Product : 
Hunter Irrigation System
PROS-04 with Adjustable ARC Nozzle
MP ROTATOR