top of page

MLD

MLD 1.png
MLD 2.png

การให้น้ำ : กระบะต้นไม้

อัตราการไหล : 1.5-3.2 ล/ชม.

ข้อต่อ:  1/4" หางปลาไหล

  • 30.5 และ 76.2 เมตร/ม้วน

  • ระยะห่างของหัวจ่ายน้ำ 15 หรือ 30 ซม.

  • 76 ม. ม้วนม้วนจากด้านในของม้วนเพื่อการจ่ายง่ายและไม่ยุ่งยาก

  • มีทั้งสีน้ำตาลหรือสีดำ

  • ใช้กับอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 6 มม

MLD - Maximum Run Length

Maximum Run Length

MLD - Table 1.png

Notes: Run lengths based on maintaining consistent flows.

ปืนฉีดน้ำระยะไกลสำหรับการเกษตร
ระบบจับฝุ่น และสนามฟุตบอล

กล่องครอบวาล์ว

ระบบรดน้ำต้นไม้แบบเคลื่อนที่ได้

ปั้มน้ำอุตสหกรรม

SUBSCRIBE IN OUR NEWS LETTER

  • Line
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
placeholder.png

ที่อยู่ที่ติดต่อ
24 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

telephone (1).png

สำนักงานใหญ่     02-621-1611-3
แผนกฝ่ายขาย     02-447-6575 , 086-461-9617
แวร์เฮ้าส์ แอนด์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์  02-447-6575

gmail.png
bottom of page