Komet.jpg

Komet Big Gun

ปืนฉีดน้ำระยะไกล

Komet 1.png

ปืนฉีดน้ำระยะไกล (Komet Big Gun) หรือ สปริงเกอร์บิ๊กกัเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี มีให้เลือกหลายขนาดตามรัศมีการฉีดและปริมาณการจ่ายน้ำ ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก การกระจายน้ำดีเยี่ยม  สินค้าทุกตัวจะผ่านการทดสอบความแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสินค้าจากโรงงาน รวมถึงการทดสอบใช้งานกับน้ำหลายๆประเภท ซึ่งเหมาะกับการประยุกต์ใช้งานดังนี้

  • งานสนามกีฬา ฉีดรดน้ำสนามหญ้าจริงหรือฉีดลดอุณหภูมิของหญ้าเทียม

  • งานการเกษตร สำหรับไร่ข้าวโพด , ไร่อ้อย , สวนปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

  • งานด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับฉีดคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นในงานเหมืองหิน

การทำงาน