ECO-MAT

MAT 1.png
MAT 2.png

อัตราการไหล: 2.2 ล/ชม.

การให้น้ำ : ใต้ดิน แถวไม้พุ่ม, สวน, สวนดาดฟ้า

  • ประหยัดน้ำด้วยการกระจายที่สม่ำเสมอเกือบ 100%

  • ส่งเสริมรากพืชที่แข็งแรง

  • ห่อด้วยโพลี่โพรพิลีนป้องกันการชอนไชของรากโดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นพิษ

  • สามารถอุ้มน้ำ 1.89 ลิตร / ตร.ม.

  • มีเชควาล์วที่ระดับความสูง 1.5 ม. เพื่อป้องกันการไหลนองของน้ำที่จุดต่ำ

  • หัวจ่ายน้ำมีระบบป้องกันการดูดเศษตะกอนดิน เมื่อใช้งานฝังในดิน

  • หัวจ่ายน้ำมีตัวชดเชยแรงดัน

  • เพื่อการประหยัดน้ำสูงสุดให้ใช้กับ Hunter Soil-Clik®

Eco-Mat

MAT - Table 1.png