วาล์วควบคุมอัตราการไหล

Flow controll
IR-970-MO-KVZ-330x245.jpg
IR-970-MO-54-KV-330x245.jpg

วาล์วคุวบคุมอัตราการไหล เป็นอุปกรณ์ช่วยควบคุมอัตราการไหลของน้ำที่ไหลผ่านวาล์วไม่ให้สูงมากเกินกว่าที่ต้องการ วาล์วจะทำการควบคุมให้อัตราการไหลอยู่ในระดับสูงสุดตามที่ตั้งค่าไว้และคงที่อย่างสม่ำเสมอโดยที่ความผันผวนของระดับความดันด้านหน้าวาล้ว หรือความผันผวนของอัตราการใช้น้ำด้านท้ายวาว จะไม่ทำให้อัตราการไหลของน้ำที่ไหล
ผ่านวาล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากไปกว่าค่าสูงสุดที่ได้ตั้งไว้ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ใกล้เคียง เช่น ท่อ,เครื่องกรองน้ำมิเตอร์ วัดปริมาณน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆในระบบเกิดความเสียหายเนื่อง จากความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านสูงมากเกินไป

การทำงาน

  • ระบบควบคุมการจ่ายน้ำ

  • ควบคุมการเติมน้ำเข้าสู่เส้นท่อ

  • ระบบส่งจ่ายน้ำอัตโนมัติ

  • ระบบเฝ้าระวังอัตราการไหลและควบคุมการรั่วซึม

1.png

CALL : 02-447-6576 ต่อ 20