PRO-HC Hunter Contorller

PRO-HC Hunter Contorller.png
PRO-HC Hunter Contorller model.png

พลาสติกนอกอาคาร

PRO-HC Hunter Contorller Meter Pro-HC.png

HC Flow Meter

จำนวนสถานี : 6,12,24

ชนิด : คงที่

  • รุ่นในอาคารและนอกอาคาร

  • ควบคุมการทำงานเต็มรูปแบบด้วยหน้าจอสัมผัส

  • ใช้งานผ่านสัญญาณไวไฟเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดายผ่านอินเตอร์เนต

  • เครื่องควบคุมสถานีคงที่ 6, 12 และ 24

  • มีช่องต่อวาล์วหลัก / ปั๊มโดยเฉพาะ

  • แถบช่องเสียบสายไฟมีขนาดใหญ่

  • มีเซ็นเซอร์มิลลิแอมป์ติดตั้งภายในเครื่องควบคุม